Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiam elspiras via legitimilo?
När går din legitimation ut?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La informo estas konfidenca.
Denna information är konfidentiell.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Kysyt jonkun nimeä
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kie vi loĝas?
Var bor du?
Kysyt, missä joku asuu
Kio estas via adreso?
Vad är din adress?
Kysyt jonkun osoitetta
Kio estas via civitaneco?
Vilken nationalitet tillhör du?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiam vi alvenis en [lando]?
När anlände du till [landet]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan du visa mig din legitimation?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mia edzecostato estas ___________.
Min civilstatus är __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
senedza
singel
Siviilisääty
edziĝinta
gift
Siviilisääty
apartiga
separerad
Siviilisääty
eksedziĝinta
skild
Siviilisääty
kunviva
sambo
Siviilisääty
en civila kuniĝo
i ett partnerskap
Siviilisääty
fraŭlaj partneroj
ogift par
Siviilisääty
en hejma partnereco
i ett partnerskap
Siviilisääty
vidvina
änka
Siviilisääty
Ĉu vi havas infanojn?
Har du barn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Kion dokumentojn mi alportus?
Vilka dokument ska jag ta med?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kostar det något att registrera sig?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jag vill registrera min bostad.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalokotizoj
Patientavgifter
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kotizoj por la ekspertoj
Specialistkostnader
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnozoprovoj
Diagnostiska prov
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiska ingrepp
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlingar
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Okula kuracado
Ögonbehandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Kial vi petas la enirovizon?
Varför begär du ett inresevisum?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Är mitt körkort giltigt här?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teorian teston
teoriprov
Kokeen tyyppi
veturantan teston
uppkörning
Kokeen tyyppi
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adreson
adressen
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nomon
namnet
Mitä haluat muuttaa?
foton
bilden
Mitä haluat muuttaa?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdatan
borttappat
Ajokorttiongelma
ŝtelatan
stulet
Ajokorttiongelma
difektatan
förstört
Ajokorttiongelma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mi havas puran krimliston
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden