Ranskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Où votre [document] a été délivré ?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiam elspiras via legitimilo?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La informo estas konfidenca.
Ces informations sont confidentielles.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Kiel vi nomiĝas?
Comment vous appelez-vous ?
Kysyt jonkun nimeä
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kie vi loĝas?
Où résidez-vous ?
Kysyt, missä joku asuu
Kio estas via adreso?
Où habitez-vous ?
Kysyt jonkun osoitetta
Kio estas via civitaneco?
Quelle est votre nationalité ?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mia edzecostato estas ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Ilmoitat siviilisäätysi
senedza
célibataire
Siviilisääty
edziĝinta
Marié(e)
Siviilisääty
apartiga
Séparé(e)
Siviilisääty
eksedziĝinta
Divorcé(e)
Siviilisääty
kunviva
en concubinage
Siviilisääty
en civila kuniĝo
dans une union civile
Siviilisääty
fraŭlaj partneroj
en concubinage
Siviilisääty
en hejma partnereco
en partenariat domestique
Siviilisääty
vidvina
veuf/veuve
Siviilisääty
Ĉu vi havas infanojn?
Vous avez des enfants ?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Vous avez des personnes à charge ?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Je voudrais réunir ma famille.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Mi ŝatus registri en la urbo.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Kion dokumentojn mi alportus?
Quels documents dois-je apporter ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalokotizoj
Frais hospitaliers
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kotizoj por la ekspertoj
Frais de consultation d'un spécialiste
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnozoprovoj
Tests diagnostiques
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiaj proceduroj
Opérations chirurgicales
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psikiatria kuracado
Traitement psychiatrique
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dentaj kuracadoj
Soins dentaires
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Okula kuracado
Soins oculaires
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Kial vi petas la enirovizon?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teorian teston
le code
Kokeen tyyppi
veturantan teston
la conduite
Kokeen tyyppi
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adreson
mon adresse
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nomon
mon nom
Mitä haluat muuttaa?
foton
ma photo
Mitä haluat muuttaa?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdatan
perdu
Ajokorttiongelma
ŝtelatan
volé
Ajokorttiongelma
difektatan
abîmé
Ajokorttiongelma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mi havas puran krimliston
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mon conjoint est [nationalité].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden