Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kie mi povas trovi la formon por ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
您的【文件】是什么时候签发的?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kie estis via [dokumento] emisiita?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiam elspiras via legitimilo?
请问您的身份证件何时过期?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
您能帮我填一下这个表格吗?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
我的【材料】被偷了。
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La informo estas konfidenca.
这是机密信息。
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Kiel vi nomiĝas?
你叫什么名字?
Kysyt jonkun nimeä
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kie vi loĝas?
请问您住在哪里?
Kysyt, missä joku asuu
Kio estas via adreso?
请问您的地址是什么?
Kysyt jonkun osoitetta
Kio estas via civitaneco?
请问您的国籍是什么?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiam vi alvenis en [lando]?
请问您是何时到达【该国】的?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
您能出示一下您的身份证件么?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mia edzecostato estas ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ilmoitat siviilisäätysi
senedza
单身
Siviilisääty
edziĝinta
已婚
Siviilisääty
apartiga
分居
Siviilisääty
eksedziĝinta
离异
Siviilisääty
kunviva
同居
Siviilisääty
en civila kuniĝo
民事结婚
Siviilisääty
fraŭlaj partneroj
未婚伴侣
Siviilisääty
en hejma partnereco
同居伴侣关系
Siviilisääty
vidvina
鳏居
Siviilisääty
Ĉu vi havas infanojn?
请问您有孩子吗?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
我想要和家人团聚。
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Mi ŝatus registri en la urbo.
我想要在这个城市登记入户。
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Kion dokumentojn mi alportus?
请问我应该带什么材料?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ĉu estas registriĝokotizoj?
请问有注册费吗?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
我是来进行住址登记。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Mi ŝatus peti restadpermeson
我想要申请居住证。
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
我想要问一下关于保险的问题。
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
我需要私人的健康保险吗?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
请问该保险涵盖哪些方面?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalokotizoj
住院费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kotizoj por la ekspertoj
专家费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnozoprovoj
诊疗费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiaj proceduroj
外科手术
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psikiatria kuracado
精神治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dentaj kuracadoj
牙齿治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Okula kuracado
眼科治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Kial vi petas la enirovizon?
请问您为什么需要入境签证?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
我该如何续签我的签证?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Mi ŝatus registri mian veturilon.
我想要登记我的车辆。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
我想要申请临时驾照。
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
我想要预约__________。
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teorian teston
理论考试
Kokeen tyyppi
veturantan teston
路考
Kokeen tyyppi
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
我想要改动驾照上的__________。
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adreson
地址
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nomon
名字
Mitä haluat muuttaa?
foton
照片
Mitä haluat muuttaa?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
我想要延长我的驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdatan
丢失
Ajokorttiongelma
ŝtelatan
被偷了
Ajokorttiongelma
difektatan
受损
Ajokorttiongelma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
我想要申请【国家】国籍。
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mi havas puran krimliston
我没有犯罪记录。
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
我的【语言】达到了等级要求。
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
公民身份申请的费用是哪些?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
我的配偶是【国家】公民。
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden