Italiaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La informo estas konfidenca.
Le informazioni sono riservate.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Kiel vi nomiĝas?
Come si chiama?
Kysyt jonkun nimeä
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kie vi loĝas?
Dove risiede?
Kysyt, missä joku asuu
Kio estas via adreso?
Qual è il suo indirizzo?
Kysyt jonkun osoitetta
Kio estas via civitaneco?
Qual è la sua cittadinanza?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mia edzecostato estas ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
senedza
celibe (m) / nubile (f)
Siviilisääty
edziĝinta
coniugato/a
Siviilisääty
apartiga
separato/a
Siviilisääty
eksedziĝinta
divorziato/a
Siviilisääty
kunviva
convivente
Siviilisääty
en civila kuniĝo
in un'unione civile
Siviilisääty
fraŭlaj partneroj
in una coppia non sposata
Siviilisääty
en hejma partnereco
in un'unione di fatto
Siviilisääty
vidvina
vedovo/a
Siviilisääty
Ĉu vi havas infanojn?
Ha figli?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Ha familiari a carico?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Mi ŝatus registri en la urbo.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Kion dokumentojn mi alportus?
Quali documenti devo portare?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalokotizoj
Spese ospedaliere
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kotizoj por la ekspertoj
Spese per la consultazione di uno specialista
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnozoprovoj
Test diagnostici
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiaj proceduroj
Operazioni chirurgiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psikiatria kuracado
Trattamento psichiatrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dentaj kuracadoj
Cure dentali
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Okula kuracado
Cure oculistiche
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Kial vi petas la enirovizon?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
La mia patente di guida è valida?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teorian teston
esame di teoria
Kokeen tyyppi
veturantan teston
esame di guida
Kokeen tyyppi
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adreson
l'indirizzo
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nomon
il nome
Mitä haluat muuttaa?
foton
la foto
Mitä haluat muuttaa?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdatan
smarrita
Ajokorttiongelma
ŝtelatan
rubata
Ajokorttiongelma
difektatan
deteriorata
Ajokorttiongelma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mi havas puran krimliston
Non ho precedenti penali.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden