Hindiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiam elspiras via legitimilo?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La informo estas konfidenca.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Kiel vi nomiĝas?
Kysyt jonkun nimeä
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kie vi loĝas?
Kysyt, missä joku asuu
Kio estas via adreso?
Kysyt jonkun osoitetta
Kio estas via civitaneco?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mia edzecostato estas ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
senedza
Siviilisääty
edziĝinta
Siviilisääty
apartiga
Siviilisääty
eksedziĝinta
Siviilisääty
kunviva
Siviilisääty
en civila kuniĝo
Siviilisääty
fraŭlaj partneroj
Siviilisääty
en hejma partnereco
Siviilisääty
vidvina
Siviilisääty
Ĉu vi havas infanojn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Mi ŝatus registri en la urbo.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Kion dokumentojn mi alportus?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalokotizoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kotizoj por la ekspertoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnozoprovoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiaj proceduroj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psikiatria kuracado
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dentaj kuracadoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Okula kuracado
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Kial vi petas la enirovizon?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teorian teston
Kokeen tyyppi
veturantan teston
Kokeen tyyppi
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adreson
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nomon
Mitä haluat muuttaa?
foton
Mitä haluat muuttaa?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdatan
Ajokorttiongelma
ŝtelatan
Ajokorttiongelma
difektatan
Ajokorttiongelma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mi havas puran krimliston
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden