Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kie mi povas trovi la formon por ____?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kie estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiam elspiras via legitimilo?
¿Cuándo caduca su DNI?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Me han robado el/la (documento).
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La informo estas konfidenca.
La información es confidencial.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Kiel vi nomiĝas?
¿Cómo se llama usted?
Kysyt jonkun nimeä
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kie vi loĝas?
¿Dónde vive usted?
Kysyt, missä joku asuu
Kio estas via adreso?
¿Cuál es su dirección?
Kysyt jonkun osoitetta
Kio estas via civitaneco?
¿Cuál es su nacionalidad?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiam vi alvenis en [lando]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
¿Me deja su DNI, por favor?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mia edzecostato estas ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ilmoitat siviilisäätysi
senedza
soltero/a
Siviilisääty
edziĝinta
casado/a
Siviilisääty
apartiga
separado/a
Siviilisääty
eksedziĝinta
divorciado/a
Siviilisääty
kunviva
cohabitante
Siviilisääty
en civila kuniĝo
en unión civil
Siviilisääty
fraŭlaj partneroj
pareja de hecho
Siviilisääty
en hejma partnereco
pareja de hecho
Siviilisääty
vidvina
viudo/a
Siviilisääty
Ĉu vi havas infanojn?
¿Tiene usted hijos?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Mi ŝatus registri en la urbo.
Me gustaría empadronarme.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Kion dokumentojn mi alportus?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ĉu estas registriĝokotizoj?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Mi ŝatus peti restadpermeson
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalokotizoj
Tasas hospitalarias
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kotizoj por la ekspertoj
Honorarios de médicos especialistas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnozoprovoj
Pruebas diagnósticas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiaj proceduroj
Intervenciones quirúrjicas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psikiatria kuracado
Tratamiento psiquiátrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dentaj kuracadoj
Tratamientos dentales
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Okula kuracado
Tratamientos oftalmológicos
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Kial vi petas la enirovizon?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teorian teston
el examen teórico
Kokeen tyyppi
veturantan teston
el examen práctico
Kokeen tyyppi
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adreson
la dirección
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nomon
el nombre
Mitä haluat muuttaa?
foton
la fotografía
Mitä haluat muuttaa?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdatan
lo he perdido
Ajokorttiongelma
ŝtelatan
me lo han robado
Ajokorttiongelma
difektatan
se ha dañado
Ajokorttiongelma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mi havas puran krimliston
No tengo antecedentes penales.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden