Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Where can I find the form for ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
When was your [document] issued?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Where was your [document] issued?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
Kiam elspiras via legitimilo?
When does your ID expire?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Could you help me fill out the form?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
What documents should I bring for __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
My [document] has been stolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La informo estas konfidenca.
The information is confidential.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Can you give me a receipt for this application?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

Kiel vi nomiĝas?
What is your name?
Kysyt jonkun nimeä
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Could you please tell me your place and date of birth?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Kie vi loĝas?
Where do you live?
Kysyt, missä joku asuu
Kio estas via adreso?
What is your address?
Kysyt jonkun osoitetta
Kio estas via civitaneco?
What is your citizenship?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
Kiam vi alvenis en [lando]?
When did you arrive in [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Could you please show me your ID?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mia edzecostato estas ___________.
My marital status is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
senedza
single
Siviilisääty
edziĝinta
married
Siviilisääty
apartiga
separated
Siviilisääty
eksedziĝinta
divorced
Siviilisääty
kunviva
cohabiting
Siviilisääty
en civila kuniĝo
in a civil union
Siviilisääty
fraŭlaj partneroj
unmarried partners
Siviilisääty
en hejma partnereco
in a domestic partnership
Siviilisääty
vidvina
widowed
Siviilisääty
Ĉu vi havas infanojn?
Do you have children?
Kysyt, onko jollain lapsia
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Do you have dependents living with you?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
I would like to reunite with my family.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Mi ŝatus registri en la urbo.
I would like to register in the city.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
Kion dokumentojn mi alportus?
What documents shall I bring?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Are there any registration fees?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
I am here for the domicile registration.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Mi ŝatus peti restadpermeson
I would like to apply for a residence permit.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Do I need private health insurance?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
What is covered by the health insurance?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospitalokotizoj
Hospital fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kotizoj por la ekspertoj
Specialists' fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnozoprovoj
Diagnostic tests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Kirurgiaj proceduroj
Surgical procedures
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psikiatria kuracado
Psychiatric treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dentaj kuracadoj
Dental treatments
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Okula kuracado
Eye care treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Kial vi petas la enirovizon?
Why are you requesting the entry visa?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Do I need a visa to visit [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
How can I extend my visa?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Why has my visa application been rejected?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Can I apply to become a permanent resident?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Do I have to change the license plate of my car?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Mi ŝatus registri mian veturilon.
I would like to register my vehicle.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is my driving licence valid here?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
I would like to apply for a provisional driving license.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Mi ŝatus rezervi mian __________.
I would like to book my __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
teorian teston
theory test
Kokeen tyyppi
veturantan teston
driving test
Kokeen tyyppi
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
adreson
address
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
nomon
name
Mitä haluat muuttaa?
foton
photo
Mitä haluat muuttaa?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
I would like to renew my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
perdatan
lost
Ajokorttiongelma
ŝtelatan
stolen
Ajokorttiongelma
difektatan
damaged
Ajokorttiongelma
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
I would like to appeal my license suspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Where can I register for the [language] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
Mi havas puran krimliston
I have a clean criminal record.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
I have the required level of [language].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
What are the fees for citizenship application?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden