Suomeksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
¿Cuándo caduca su DNI?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Me han robado el/la (documento).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La información es confidencial.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

¿Cómo se llama usted?
Mikä sinun nimesi on?
Kysyt jonkun nimeä
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
¿Dónde vive usted?
Missä sinä asut?
Kysyt, missä joku asuu
¿Cuál es su dirección?
Mikä sinun osoitteesi on?
Kysyt jonkun osoitetta
¿Cuál es su nacionalidad?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
¿Cuándo llegó a (país)?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
¿Me deja su DNI, por favor?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mi estado civil es ______________.
Minä olen _________.
Ilmoitat siviilisäätysi
soltero/a
naimaton
Siviilisääty
casado/a
naimisissa
Siviilisääty
separado/a
asumuserossa
Siviilisääty
divorciado/a
eronnut
Siviilisääty
cohabitante
avoliitossa
Siviilisääty
en unión civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
Siviilisääty
pareja de hecho
parisuhteessa
Siviilisääty
pareja de hecho
avoliitossa
Siviilisääty
viudo/a
leski
Siviilisääty
¿Tiene usted hijos?
Onko sinulla lapsia?
Kysyt, onko jollain lapsia
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Me gustaría empadronarme.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
¿Qué documentos tengo que presentar?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Vengo a registrar mi domicilio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
¿Necesito un seguro de salud privado?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mitä vakuutus kattaa?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Tasas hospitalarias
Sairaalakulut
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Honorarios de médicos especialistas
Erikoislääkärikustannukset
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Pruebas diagnósticas
Diagnostinen tutkimus
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiset toimenpiteet
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrinen hoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamientos dentales
Hammashoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamientos oftalmológicos
Silmähoito
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Me gustaría matricular mi vehículo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Me gustaría inscribirme en ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
el examen teórico
teoriakokeen
Kokeen tyyppi
el examen práctico
inssiajon
Kokeen tyyppi
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
la dirección
osoitetta
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
el nombre
nimeä
Mitä haluat muuttaa?
la fotografía
kuvaa
Mitä haluat muuttaa?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lo he perdido
kadonneen
Ajokorttiongelma
me lo han robado
varastetun
Ajokorttiongelma
se ha dañado
vaurioituneen
Ajokorttiongelma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
No tengo antecedentes penales.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden