Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
¿Cuándo caduca su DNI?
När går din legitimation ut?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Me han robado el/la (documento).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La información es confidencial.
Denna information är konfidentiell.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

¿Cómo se llama usted?
Vad heter du?
Kysyt jonkun nimeä
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
¿Dónde vive usted?
Var bor du?
Kysyt, missä joku asuu
¿Cuál es su dirección?
Vad är din adress?
Kysyt jonkun osoitetta
¿Cuál es su nacionalidad?
Vilken nationalitet tillhör du?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
¿Cuándo llegó a (país)?
När anlände du till [landet]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
¿Me deja su DNI, por favor?
Kan du visa mig din legitimation?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mi estado civil es ______________.
Min civilstatus är __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
soltero/a
singel
Siviilisääty
casado/a
gift
Siviilisääty
separado/a
separerad
Siviilisääty
divorciado/a
skild
Siviilisääty
cohabitante
sambo
Siviilisääty
en unión civil
i ett partnerskap
Siviilisääty
pareja de hecho
ogift par
Siviilisääty
pareja de hecho
i ett partnerskap
Siviilisääty
viudo/a
änka
Siviilisääty
¿Tiene usted hijos?
Har du barn?
Kysyt, onko jollain lapsia
¿Residen con usted personas a su cargo?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Me gustaría empadronarme.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vilka dokument ska jag ta med?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Kostar det något att registrera sig?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Vengo a registrar mi domicilio.
Jag vill registrera min bostad.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
¿Necesito un seguro de salud privado?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Tasas hospitalarias
Patientavgifter
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Honorarios de médicos especialistas
Specialistkostnader
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Pruebas diagnósticas
Diagnostiska prov
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiska ingrepp
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamientos dentales
Tandbehandlingar
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamientos oftalmológicos
Ögonbehandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Varför begär du ett inresevisum?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Me gustaría matricular mi vehículo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Är mitt körkort giltigt här?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Me gustaría inscribirme en ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
el examen teórico
teoriprov
Kokeen tyyppi
el examen práctico
uppkörning
Kokeen tyyppi
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
la dirección
adressen
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
el nombre
namnet
Mitä haluat muuttaa?
la fotografía
bilden
Mitä haluat muuttaa?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lo he perdido
borttappat
Ajokorttiongelma
me lo han robado
stulet
Ajokorttiongelma
se ha dañado
förstört
Ajokorttiongelma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
No tengo antecedentes penales.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden