Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
您的【文件】是什么时候签发的?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
¿Cuándo caduca su DNI?
请问您的身份证件何时过期?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
您能帮我填一下这个表格吗?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Me han robado el/la (documento).
我的【材料】被偷了。
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La información es confidencial.
这是机密信息。
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

¿Cómo se llama usted?
你叫什么名字?
Kysyt jonkun nimeä
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
¿Dónde vive usted?
请问您住在哪里?
Kysyt, missä joku asuu
¿Cuál es su dirección?
请问您的地址是什么?
Kysyt jonkun osoitetta
¿Cuál es su nacionalidad?
请问您的国籍是什么?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
¿Cuándo llegó a (país)?
请问您是何时到达【该国】的?
Kysyt, koska joku saapui maahan
¿Me deja su DNI, por favor?
您能出示一下您的身份证件么?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mi estado civil es ______________.
我的婚姻状况是____ 。
Ilmoitat siviilisäätysi
soltero/a
单身
Siviilisääty
casado/a
已婚
Siviilisääty
separado/a
分居
Siviilisääty
divorciado/a
离异
Siviilisääty
cohabitante
同居
Siviilisääty
en unión civil
民事结婚
Siviilisääty
pareja de hecho
未婚伴侣
Siviilisääty
pareja de hecho
同居伴侣关系
Siviilisääty
viudo/a
鳏居
Siviilisääty
¿Tiene usted hijos?
请问您有孩子吗?
Kysyt, onko jollain lapsia
¿Residen con usted personas a su cargo?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Me gustaría reagrupar a mi familia.
我想要和家人团聚。
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Me gustaría empadronarme.
我想要在这个城市登记入户。
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
¿Qué documentos tengo que presentar?
请问我应该带什么材料?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
请问有注册费吗?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Vengo a registrar mi domicilio.
我是来进行住址登记。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
我想要申请居住证。
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
我想要问一下关于保险的问题。
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
¿Necesito un seguro de salud privado?
我需要私人的健康保险吗?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
¿Qué cubre el seguro de salud?
请问该保险涵盖哪些方面?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Tasas hospitalarias
住院费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Honorarios de médicos especialistas
专家费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Pruebas diagnósticas
诊疗费
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Intervenciones quirúrjicas
外科手术
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamiento psiquiátrico
精神治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamientos dentales
牙齿治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamientos oftalmológicos
眼科治疗
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

¿Por qué solicita el visado de entrada?
请问您为什么需要入境签证?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
¿Necesito un visado para visitar (país)?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
我该如何续签我的签证?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Me gustaría matricular mi vehículo.
我想要登记我的车辆。
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
我想要申请临时驾照。
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Me gustaría inscribirme en ___________.
我想要预约__________。
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
el examen teórico
理论考试
Kokeen tyyppi
el examen práctico
路考
Kokeen tyyppi
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
我想要改动驾照上的__________。
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
la dirección
地址
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
el nombre
名字
Mitä haluat muuttaa?
la fotografía
照片
Mitä haluat muuttaa?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
我想要延长我的驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lo he perdido
丢失
Ajokorttiongelma
me lo han robado
被偷了
Ajokorttiongelma
se ha dañado
受损
Ajokorttiongelma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
我想要申请【国家】国籍。
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
No tengo antecedentes penales.
我没有犯罪记录。
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
我的【语言】达到了等级要求。
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
公民身份申请的费用是哪些?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
我的配偶是【国家】公民。
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden