Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Where can I find the form for ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
When was your [document] issued?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Where was your [document] issued?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
¿Cuándo caduca su DNI?
When does your ID expire?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Could you help me fill out the form?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
What documents should I bring for __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
Me han robado el/la (documento).
My [document] has been stolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
La información es confidencial.
The information is confidential.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Can you give me a receipt for this application?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

¿Cómo se llama usted?
What is your name?
Kysyt jonkun nimeä
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Could you please tell me your place and date of birth?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
¿Dónde vive usted?
Where do you live?
Kysyt, missä joku asuu
¿Cuál es su dirección?
What is your address?
Kysyt jonkun osoitetta
¿Cuál es su nacionalidad?
What is your citizenship?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
¿Cuándo llegó a (país)?
When did you arrive in [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
¿Me deja su DNI, por favor?
Could you please show me your ID?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

Mi estado civil es ______________.
My marital status is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
soltero/a
single
Siviilisääty
casado/a
married
Siviilisääty
separado/a
separated
Siviilisääty
divorciado/a
divorced
Siviilisääty
cohabitante
cohabiting
Siviilisääty
en unión civil
in a civil union
Siviilisääty
pareja de hecho
unmarried partners
Siviilisääty
pareja de hecho
in a domestic partnership
Siviilisääty
viudo/a
widowed
Siviilisääty
¿Tiene usted hijos?
Do you have children?
Kysyt, onko jollain lapsia
¿Residen con usted personas a su cargo?
Do you have dependents living with you?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
Me gustaría reagrupar a mi familia.
I would like to reunite with my family.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

Me gustaría empadronarme.
I would like to register in the city.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
¿Qué documentos tengo que presentar?
What documents shall I bring?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Are there any registration fees?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
Vengo a registrar mi domicilio.
I am here for the domicile registration.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
I would like to apply for a residence permit.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
¿Necesito un seguro de salud privado?
Do I need private health insurance?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
¿Qué cubre el seguro de salud?
What is covered by the health insurance?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Tasas hospitalarias
Hospital fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Honorarios de médicos especialistas
Specialists' fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Pruebas diagnósticas
Diagnostic tests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Intervenciones quirúrjicas
Surgical procedures
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatric treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamientos dentales
Dental treatments
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Tratamientos oftalmológicos
Eye care treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Why are you requesting the entry visa?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Do I need a visa to visit [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
How can I extend my visa?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Why has my visa application been rejected?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Do I have to change the license plate of my car?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
Me gustaría matricular mi vehículo.
I would like to register my vehicle.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Is my driving licence valid here?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to apply for a provisional driving license.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
Me gustaría inscribirme en ___________.
I would like to book my __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
el examen teórico
theory test
Kokeen tyyppi
el examen práctico
driving test
Kokeen tyyppi
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
la dirección
address
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
el nombre
name
Mitä haluat muuttaa?
la fotografía
photo
Mitä haluat muuttaa?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
I would like to add higher categories to my driving license.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
I would like to renew my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lo he perdido
lost
Ajokorttiongelma
me lo han robado
stolen
Ajokorttiongelma
se ha dañado
damaged
Ajokorttiongelma
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
I would like to appeal my license suspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Where can I register for the [language] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
No tengo antecedentes penales.
I have a clean criminal record.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
I have the required level of [language].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
What are the fees for citizenship application?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden