Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Where can I find the form for ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
When was your [document] issued?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Where was your [document] issued?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
When does your ID expire?
När går din legitimation ut?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Could you help me fill out the form?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
What documents should I bring for __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
To apply for [document], you must provide at least_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
My [document] has been stolen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
I am completing this application on behalf of _____ .
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
The information is confidential.
Denna information är konfidentiell.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Can you give me a receipt for this application?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

What is your name?
Vad heter du?
Kysyt jonkun nimeä
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Where do you live?
Var bor du?
Kysyt, missä joku asuu
What is your address?
Vad är din adress?
Kysyt jonkun osoitetta
What is your citizenship?
Vilken nationalitet tillhör du?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
When did you arrive in [country]?
När anlände du till [landet]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Could you please show me your ID?
Kan du visa mig din legitimation?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

My marital status is ___________.
Min civilstatus är __________.
Ilmoitat siviilisäätysi
single
singel
Siviilisääty
married
gift
Siviilisääty
separated
separerad
Siviilisääty
divorced
skild
Siviilisääty
cohabiting
sambo
Siviilisääty
in a civil union
i ett partnerskap
Siviilisääty
unmarried partners
ogift par
Siviilisääty
in a domestic partnership
i ett partnerskap
Siviilisääty
widowed
änka
Siviilisääty
Do you have children?
Har du barn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Do you have dependents living with you?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
I would like to reunite with my family.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

I would like to register in the city.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
What documents shall I bring?
Vilka dokument ska jag ta med?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Are there any registration fees?
Kostar det något att registrera sig?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
I am here for the domicile registration.
Jag vill registrera min bostad.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
I would like to apply for a residence permit.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Do I need private health insurance?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
What is covered by the health insurance?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospital fees
Patientavgifter
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialists' fees
Specialistkostnader
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostic tests
Diagnostiska prov
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Surgical procedures
Kirurgiska ingrepp
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dental treatments
Tandbehandlingar
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Eye care treatment
Ögonbehandling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Why are you requesting the entry visa?
Varför begär du ett inresevisum?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Do I need a visa to visit [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
How can I extend my visa?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Why has my visa application been rejected?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Do I have to change the license plate of my car?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
I would like to register my vehicle.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is my driving licence valid here?
Är mitt körkort giltigt här?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
I would like to apply for a provisional driving license.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
I would like to book my __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theory test
teoriprov
Kokeen tyyppi
driving test
uppkörning
Kokeen tyyppi
I would like to change the ____________on my driving license.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
address
adressen
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
name
namnet
Mitä haluat muuttaa?
photo
bilden
Mitä haluat muuttaa?
I would like to add higher categories to my driving license.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
I would like to renew my driving license.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
I would like to replace a ___________ driving license.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lost
borttappat
Ajokorttiongelma
stolen
stulet
Ajokorttiongelma
damaged
förstört
Ajokorttiongelma
I would like to appeal my license suspension.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Where can I register for the [language] test?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
I have a clean criminal record.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
I have the required level of [language].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
What are the fees for citizenship application?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden