Romaniaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Where can I find the form for ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
When was your [document] issued?
Când a fost emis [documentul]?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Where was your [document] issued?
Unde a fost emis [documentul]?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
When does your ID expire?
Când îți expiră ID-ul?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Could you help me fill out the form?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
What documents should I bring for __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
To apply for [document], you must provide at least_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
My [document] has been stolen.
Mi s-a furat [documentul].
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
I am completing this application on behalf of _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
The information is confidential.
Informația este confidențială.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Can you give me a receipt for this application?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

What is your name?
Cum vă cheamă?
Kysyt jonkun nimeä
Could you please tell me your place and date of birth?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Where do you live?
Unde locuiți?
Kysyt, missä joku asuu
What is your address?
Care este adresa dumneavoastră?
Kysyt jonkun osoitetta
What is your citizenship?
Ce cetățenie aveți?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
When did you arrive in [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Could you please show me your ID?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

My marital status is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
single
Singur
Siviilisääty
married
Căsătorit/ă
Siviilisääty
separated
separat/ă
Siviilisääty
divorced
divorțat/ă
Siviilisääty
cohabiting
concobinaj
Siviilisääty
in a civil union
într-o uniune civilă
Siviilisääty
unmarried partners
necăsătorit/ă
Siviilisääty
in a domestic partnership
partener/ă de viață
Siviilisääty
widowed
văduv/ă
Siviilisääty
Do you have children?
Aveți copii?
Kysyt, onko jollain lapsia
Do you have dependents living with you?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
I would like to reunite with my family.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

I would like to register in the city.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
What documents shall I bring?
Ce documente trebuie să aduc?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Are there any registration fees?
Există vreo taxă de înregistrare?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
I am here for the domicile registration.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
I would like to apply for a good conduct certificate.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
I would like to apply for a residence permit.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

I would like to ask some questions about the health insurance.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Do I need private health insurance?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
What is covered by the health insurance?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospital fees
Taxe pentru spitalizare
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialists' fees
Onorarii ale medicilor specialiști
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostic tests
Test de diagnosticare
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Surgical procedures
Intervenții chirurgicale
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatric treatment
Tratament psihiatric
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dental treatments
Tratamente dentare
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Eye care treatment
Tratamente oftalmologice
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Why are you requesting the entry visa?
De ce solicitați o viză de intrare?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Do I need a visa to visit [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
How can I extend my visa?
Cum îmi pot extinde viza?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Why has my visa application been rejected?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Can I apply to become a permanent resident?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Do I have to change the license plate of my car?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
I would like to register my vehicle.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is my driving licence valid here?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
I would like to apply for a provisional driving license.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
I would like to book my __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theory test
testul teoretic
Kokeen tyyppi
driving test
examenul practic
Kokeen tyyppi
I would like to change the ____________on my driving license.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
address
Adresa
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
name
nume
Mitä haluat muuttaa?
photo
fotografia
Mitä haluat muuttaa?
I would like to add higher categories to my driving license.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
I would like to renew my driving license.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
I would like to replace a ___________ driving license.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lost
pierdut
Ajokorttiongelma
stolen
furat
Ajokorttiongelma
damaged
distrus
Ajokorttiongelma
I would like to appeal my license suspension.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Where can I register for the [language] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
I have a clean criminal record.
Nu am antecedente penale.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
I have the required level of [language].
Am nivelul necesar de [limbă].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
What are the fees for citizenship application?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Partenerul meu este __________.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden