Hollanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Where can I find the form for ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
When was your [document] issued?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Where was your [document] issued?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
When does your ID expire?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Could you help me fill out the form?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
What documents should I bring for __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
To apply for [document], you must provide at least_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
My [document] has been stolen.
Mijn [document] werd gestolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
I am completing this application on behalf of _____ .
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
The information is confidential.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Can you give me a receipt for this application?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

What is your name?
Wat is uw naam?
Kysyt jonkun nimeä
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Where do you live?
Waar woont u?
Kysyt, missä joku asuu
What is your address?
Wat is uw adres?
Kysyt jonkun osoitetta
What is your citizenship?
Wat is uw nationaliteit?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
When did you arrive in [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Could you please show me your ID?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

My marital status is ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
single
alleenstaand
Siviilisääty
married
gehuwd
Siviilisääty
separated
uit elkaar
Siviilisääty
divorced
gescheiden
Siviilisääty
cohabiting
samenwonend
Siviilisääty
in a civil union
geregistreerd partnerschap
Siviilisääty
unmarried partners
ongetrouwde partners
Siviilisääty
in a domestic partnership
in een relatie
Siviilisääty
widowed
verweduwd
Siviilisääty
Do you have children?
Heeft u kinderen?
Kysyt, onko jollain lapsia
Do you have dependents living with you?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
I would like to reunite with my family.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

I would like to register in the city.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
What documents shall I bring?
Welke documenten moet ik meenemen?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Are there any registration fees?
Zijn er registratiekosten?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
I am here for the domicile registration.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
I would like to apply for a residence permit.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Do I need private health insurance?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
What is covered by the health insurance?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospital fees
Ziekenhuiskosten
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialists' fees
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostic tests
Diagnostische toets
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Surgical procedures
Chirurgische ingrepen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatric treatment
Psychiatrische behandeling
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dental treatments
Tandheelkundige behandelingen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Eye care treatment
Oogzorg behandelingen
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Why are you requesting the entry visa?
Waarom vraagt u een visum aan?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Do I need a visa to visit [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
How can I extend my visa?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Why has my visa application been rejected?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Can I apply to become a permanent resident?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Do I have to change the license plate of my car?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
I would like to register my vehicle.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is my driving licence valid here?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
I would like to apply for a provisional driving license.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
I would like to book my __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theory test
theoretische test
Kokeen tyyppi
driving test
rijexamen
Kokeen tyyppi
I would like to change the ____________on my driving license.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
address
mijn adres
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
name
mijn naam
Mitä haluat muuttaa?
photo
mijn foto
Mitä haluat muuttaa?
I would like to add higher categories to my driving license.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
I would like to renew my driving license.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
I would like to replace a ___________ driving license.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lost
verloren
Ajokorttiongelma
stolen
gestolen
Ajokorttiongelma
damaged
beschadigd
Ajokorttiongelma
I would like to appeal my license suspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Where can I register for the [language] test?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
I have a clean criminal record.
Ik heb een blanco strafblad.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
I have the required level of [language].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
What are the fees for citizenship application?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden