Hindiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Where can I find the form for ____ ?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
When was your [document] issued?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Where was your [document] issued?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
When does your ID expire?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Could you help me fill out the form?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
What documents should I bring for __________ ?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
My [document] has been stolen.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
I am completing this application on behalf of _____ .
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
The information is confidential.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Can you give me a receipt for this application?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

What is your name?
Kysyt jonkun nimeä
Could you please tell me your place and date of birth?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Where do you live?
Kysyt, missä joku asuu
What is your address?
Kysyt jonkun osoitetta
What is your citizenship?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
When did you arrive in [country]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Could you please show me your ID?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

My marital status is ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
single
Siviilisääty
married
Siviilisääty
separated
Siviilisääty
divorced
Siviilisääty
cohabiting
Siviilisääty
in a civil union
Siviilisääty
unmarried partners
Siviilisääty
in a domestic partnership
Siviilisääty
widowed
Siviilisääty
Do you have children?
Kysyt, onko jollain lapsia
Do you have dependents living with you?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
I would like to reunite with my family.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

I would like to register in the city.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
What documents shall I bring?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Are there any registration fees?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
I am here for the domicile registration.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
I would like to apply for a residence permit.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

I would like to ask some questions about the health insurance.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Do I need private health insurance?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
What is covered by the health insurance?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospital fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialists' fees
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostic tests
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Surgical procedures
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatric treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dental treatments
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Eye care treatment
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Why are you requesting the entry visa?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Do I need a visa to visit [country]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
How can I extend my visa?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Why has my visa application been rejected?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Can I apply to become a permanent resident?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Do I have to change the license plate of my car?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
I would like to register my vehicle.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is my driving licence valid here?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
I would like to apply for a provisional driving license.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
I would like to book my __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theory test
Kokeen tyyppi
driving test
Kokeen tyyppi
I would like to change the ____________on my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
address
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
name
Mitä haluat muuttaa?
photo
Mitä haluat muuttaa?
I would like to add higher categories to my driving license.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
I would like to renew my driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
I would like to replace a ___________ driving license.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lost
Ajokorttiongelma
stolen
Ajokorttiongelma
damaged
Ajokorttiongelma
I would like to appeal my license suspension.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Where can I register for the [language] test?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
I have a clean criminal record.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
I have the required level of [language].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
What are the fees for citizenship application?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden