Esperantoksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Where can I find the form for ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
When was your [document] issued?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Where was your [document] issued?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
When does your ID expire?
Kiam elspiras via legitimilo?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Could you help me fill out the form?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
What documents should I bring for __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
To apply for [document], you must provide at least_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
My [document] has been stolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
I am completing this application on behalf of _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
The information is confidential.
La informo estas konfidenca.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Can you give me a receipt for this application?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

What is your name?
Kiel vi nomiĝas?
Kysyt jonkun nimeä
Could you please tell me your place and date of birth?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Where do you live?
Kie vi loĝas?
Kysyt, missä joku asuu
What is your address?
Kio estas via adreso?
Kysyt jonkun osoitetta
What is your citizenship?
Kio estas via civitaneco?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
When did you arrive in [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Could you please show me your ID?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

My marital status is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Ilmoitat siviilisäätysi
single
senedza
Siviilisääty
married
edziĝinta
Siviilisääty
separated
apartiga
Siviilisääty
divorced
eksedziĝinta
Siviilisääty
cohabiting
kunviva
Siviilisääty
in a civil union
en civila kuniĝo
Siviilisääty
unmarried partners
fraŭlaj partneroj
Siviilisääty
in a domestic partnership
en hejma partnereco
Siviilisääty
widowed
vidvina
Siviilisääty
Do you have children?
Ĉu vi havas infanojn?
Kysyt, onko jollain lapsia
Do you have dependents living with you?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
I would like to reunite with my family.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

I would like to register in the city.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
What documents shall I bring?
Kion dokumentojn mi alportus?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Are there any registration fees?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
I am here for the domicile registration.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
I would like to apply for a good conduct certificate.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
I would like to apply for a residence permit.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

I would like to ask some questions about the health insurance.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Do I need private health insurance?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
What is covered by the health insurance?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospital fees
Hospitalokotizoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialists' fees
Kotizoj por la ekspertoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostic tests
Diagnozoprovoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Surgical procedures
Kirurgiaj proceduroj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatric treatment
Psikiatria kuracado
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dental treatments
Dentaj kuracadoj
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Eye care treatment
Okula kuracado
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Why are you requesting the entry visa?
Kial vi petas la enirovizon?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Do I need a visa to visit [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
How can I extend my visa?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Why has my visa application been rejected?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Can I apply to become a permanent resident?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Do I have to change the license plate of my car?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
I would like to register my vehicle.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is my driving licence valid here?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
I would like to apply for a provisional driving license.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
I would like to book my __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theory test
teorian teston
Kokeen tyyppi
driving test
veturantan teston
Kokeen tyyppi
I would like to change the ____________on my driving license.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
address
adreson
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
name
nomon
Mitä haluat muuttaa?
photo
foton
Mitä haluat muuttaa?
I would like to add higher categories to my driving license.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
I would like to renew my driving license.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
I would like to replace a ___________ driving license.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lost
perdatan
Ajokorttiongelma
stolen
ŝtelatan
Ajokorttiongelma
damaged
difektatan
Ajokorttiongelma
I would like to appeal my license suspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Where can I register for the [language] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
I have a clean criminal record.
Mi havas puran krimliston
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
I have the required level of [language].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
What are the fees for citizenship application?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden