Espanjaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Dokumentit

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Dokumentit - Yleistä

Where can I find the form for ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kysyt, mistä löydät lomakkeen
When was your [document] issued?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty
Where was your [document] issued?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kysyt, missä dokumentti on myönnetty
When does your ID expire?
¿Cuándo caduca su DNI?
Kysyt, koska henkilöllisyystodistus vanhenee
Could you help me fill out the form?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kysyt, jos joku voisi auttaa dokumenttien täyttämisessä
What documents should I bring for __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun pitää tuoda mukanasi
To apply for [document], you must provide at least_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ilmaista, mitä dokumentin hakemiseen tarvitaan
My [document] has been stolen.
Me han robado el/la (documento).
Ilmoitat, että joku dokumenteistasi on varastettu
I am completing this application on behalf of _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ilmoitat, että täytät hakemuksen jonkun toisen puolesta
The information is confidential.
La información es confidencial.
Ilmoitat, että tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille
Can you give me a receipt for this application?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kysyt, jos voisit saada kuitin hakemuksestasi

Dokumentit - Henkilötiedot

What is your name?
¿Cómo se llama usted?
Kysyt jonkun nimeä
Could you please tell me your place and date of birth?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kysyt jonkun syntymäpaikkaa ja -aikaa
Where do you live?
¿Dónde vive usted?
Kysyt, missä joku asuu
What is your address?
¿Cuál es su dirección?
Kysyt jonkun osoitetta
What is your citizenship?
¿Cuál es su nacionalidad?
Kysyt jonkun kansalaisuutta
When did you arrive in [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Kysyt, koska joku saapui maahan
Could you please show me your ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Kysyt joltain hänen henkilötodistustaan

Dokumentit - Siviilisääty

My marital status is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ilmoitat siviilisäätysi
single
soltero/a
Siviilisääty
married
casado/a
Siviilisääty
separated
separado/a
Siviilisääty
divorced
divorciado/a
Siviilisääty
cohabiting
cohabitante
Siviilisääty
in a civil union
en unión civil
Siviilisääty
unmarried partners
pareja de hecho
Siviilisääty
in a domestic partnership
pareja de hecho
Siviilisääty
widowed
viudo/a
Siviilisääty
Do you have children?
¿Tiene usted hijos?
Kysyt, onko jollain lapsia
Do you have dependents living with you?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Kysyt, tarjoaako joku taloudellista apua muille talouden henkilöille
I would like to reunite with my family.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ilmoitat aikeistasi muuttaa perheesi kanssa takaisin yhteen

Dokumentit - Asukkaaksi rekisteröityminen

I would like to register in the city.
Me gustaría empadronarme.
Sanot, että haluat rekisteröityä asukkaaksi johonkin kaupunkiin
What documents shall I bring?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Kysyt, mitä dokumentteja sinun tulisi ottaa mukaan
Are there any registration fees?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Kysyt, aiheutuuko rekisteröitymisestä kuluja
I am here for the domicile registration.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä asuinpaikkasi
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ilmoitat, että haluat tilata rikosrekisteriotteen
I would like to apply for a residence permit.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ilmoitat, että haluat hakea oleskelulupaa

Dokumentit - Sairausvakuutus

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Kerrot, että sinulla on kysymyksiä sairausvakuutukseen liittyen
Do I need private health insurance?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Kysyt, tarvitsetko yksityistä sairausvakuutusta
What is covered by the health insurance?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Kysyt, mitä vakuutus kattaa
Hospital fees
Tasas hospitalarias
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Specialists' fees
Honorarios de médicos especialistas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Diagnostic tests
Pruebas diagnósticas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Surgical procedures
Intervenciones quirúrjicas
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Psychiatric treatment
Tratamiento psiquiátrico
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Dental treatments
Tratamientos dentales
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa
Eye care treatment
Tratamientos oftalmológicos
Esimerkki siitä, mitä vakuutus kattaa

Dokumentit - Viisumi

Why are you requesting the entry visa?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Tiedustelet, miksi joku anoo maahantuloviisumia
Do I need a visa to visit [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kysyt, tarvitsetko viisumia johonkin maahan matkustaessasi
How can I extend my visa?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kysyt, miten voit pidentää viisumiasi
Why has my visa application been rejected?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Kysyt, miksi viisumihakemuksesi on hylätty
Can I apply to become a permanent resident?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kysyt, voitko hakea maan kansalaisuutta

Dokumentit - Autolla ajaminen

Do I have to change the license plate of my car?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Kysyt, tarvitseeko sinun vaihtaa rekisterikilpi autoosi, jos tuot sen ulkomailta
I would like to register my vehicle.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ilmoitat, että haluat rekisteröidä ajoneuvosi
Is my driving licence valid here?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Kysyt, kelpaako ajokorttisi siellä
I would like to apply for a provisional driving license.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Väliaikaisen ajokortin hakeminen
I would like to book my __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ilmoitat, että haluat suorittaa ajokokeen
theory test
el examen teórico
Kokeen tyyppi
driving test
el examen práctico
Kokeen tyyppi
I would like to change the ____________on my driving license.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluaisit muuttaa jotain tietoja ajokortissasi
address
la dirección
Mitä sinä haluaisit muuttaa?
name
el nombre
Mitä haluat muuttaa?
photo
la fotografía
Mitä haluat muuttaa?
I would like to add higher categories to my driving license.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluat lisätä luokkia ajokorttiisi
I would like to renew my driving license.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
I would like to replace a ___________ driving license.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ilmoitat, että haluaisit uusia ajokorttisi
lost
lo he perdido
Ajokorttiongelma
stolen
me lo han robado
Ajokorttiongelma
damaged
se ha dañado
Ajokorttiongelma
I would like to appeal my license suspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ilmoitat, että haluat valittaa ajokiellostasi

Dokumentit - Kansalaisuus

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Imoitat, että haluat hakea kansalaisuutta
Where can I register for the [language] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kysyt, missä voit ilmoittautua kielikokeeseen
I have a clean criminal record.
No tengo antecedentes penales.
Ilmaiset, että sinulla on puhdas rikosrekisteri
I have the required level of [language].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ilmaiset, että omaat vaadittavat kielitaidot
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Kerrot, että haluat varata ajan maantuntemustestiin
What are the fees for citizenship application?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kysyt, kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Ilmoitat puolisosi kansalaisuuden