Ruotsiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jag vill hyra en/ett ________.
Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin
ห้องพัก
rum
Asunnon tyyppi
แฟลต / ห้องชุด
lägenhet
Asunnon tyyppi
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
enrumslägenhet
Asunnon tyyppi
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
fristående hus/villa
Asunnon tyyppi
บ้านแฝด
parhus
Asunnon tyyppi
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
radhus
Asunnon tyyppi
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hur mycket är hyran per månad?
Kysyt, kuinka paljon vuokra on
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ingår driftskostnader?
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hur mycket är depositionen?
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
När kan jag komma för en visning?
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa
ห้องชุด ________________
Lägenheten är_________.
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möblerad
Asunnon tarpeisto
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
omöblerad
Asunnon tarpeisto
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Är husdjur tillåtna?
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hur byter jag energileverantör?
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hur länge är kontraktet?
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vilka renovationer har gjorts?
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Kysyt, missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska se on viimeksi tarkastettu
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
När var ledningarna senast omkopplade?
Kysyt, koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Har någon blivit mördad här?
Kysyt, onko ketään murhattu siellä
___________ ใช้งานได้ไหม
Fungerar ______?
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä
ท่อประปา
rörläggningen
Välineet
เครื่องทำความร้อน
värmesystemet
Välineet
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Var är gas- och elmätarna?
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Var är termostaten?
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen

Asuminen - Ostaminen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hur många har budat på huset?
Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har huset varit på marknaden?
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Varför säljer ägarna huset?
Kysyt, miksi talo on myynnissä
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har säljarna bott här?
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä
การขายรวมอะไรบ้าง
Var är inkluderat i köpet?
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du ta bort huset för marknaden?
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet