Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
I am looking for a _______________ to rent.
Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin
ห้องพัก
room
Asunnon tyyppi
แฟลต / ห้องชุด
flat / apartment
Asunnon tyyppi
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio flat / studio apartment
Asunnon tyyppi
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
detached house
Asunnon tyyppi
บ้านแฝด
semi-detached house
Asunnon tyyppi
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
terraced house
Asunnon tyyppi
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
How much is the rent per month?
Kysyt, kuinka paljon vuokra on
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Are utilities included?
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan
เงินมัดจำคือเท่าไร
How much is the deposit?
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
When can I come for a viewing?
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa
ห้องชุด ________________
The apartment is ________________.
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
ได้รับการตกแต่งแล้ว
furnished
Asunnon tarpeisto
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unfurnished
Asunnon tarpeisto
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Are pets allowed?
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
How can I switch the energy supplier?
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
How many other tenants are living in the apartment?
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
How many viewings has it had?
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
How long is the lease?
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Have there been any neighbor disputes?
Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
What renovations have been done?
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
How old is the boiler and when was it last inspected?
Kysyt, missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska se on viimeksi tarkastettu
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
When was it last rewired?
Kysyt, koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Who lives upstairs/downstairs/next door?
Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Is there a parking space included?
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Has anyone ever been murdered here?
Kysyt, onko ketään murhattu siellä
___________ ใช้งานได้ไหม
Does ___________ work?
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä
ท่อประปา
the plumbing
Välineet
เครื่องทำความร้อน
the heating
Välineet
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Is the landlord in charge of doing repairs?
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Where are the gas and electricity meters?
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Who supplies the energy, broadband and home phone?
Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Where is the thermostat?
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Can I see the gas safety certificate?
Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen

Asuminen - Ostaminen

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
How many offers has it had?
Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
How long has it been on the market?
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Why are the vendors moving?
Kysyt, miksi talo on myynnissä
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
How long has the seller lived there?
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä
การขายรวมอะไรบ้าง
What's included in the sale?
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Have there been any subsidence problems?
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Is it possible to find cheaper transferring?
Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
What is going to be built in this area in the future?
Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Can you take the house off the market?
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet