Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen

Jag vill hyra en/ett ________.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin
rum
ห้องพัก
Asunnon tyyppi
lägenhet
แฟลต / ห้องชุด
Asunnon tyyppi
enrumslägenhet
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Asunnon tyyppi
fristående hus/villa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Asunnon tyyppi
parhus
บ้านแฝด
Asunnon tyyppi
radhus
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Asunnon tyyppi
Hur mycket är hyran per månad?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon vuokra on
Ingår driftskostnader?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan
Hur mycket är depositionen?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on
När kan jag komma för en visning?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa
Lägenheten är_________.
ห้องชุด ________________
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
möblerad
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Asunnon tarpeisto
omöblerad
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Asunnon tarpeisto
Är husdjur tillåtna?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja
Hur byter jag energileverantör?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa
Hur många andra personer bor i lägenheten?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat
Hur länge är kontraktet?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä
Vilka renovationer har gjorts?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kysyt, missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska se on viimeksi tarkastettu
När var ledningarna senast omkopplade?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kysyt, koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä
Finns det en parkeringsplats för min bil?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla
Har någon blivit mördad här?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Kysyt, onko ketään murhattu siellä
Fungerar ______?
___________ ใช้งานได้ไหม
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä
rörläggningen
ท่อประปา
Välineet
värmesystemet
เครื่องทำความร้อน
Välineet
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista
Var är gas- och elmätarna?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat
Var är termostaten?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen

Asuminen - Ostaminen

Hur många har budat på huset?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta
Hur länge har huset varit på marknaden?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla
Varför säljer ägarna huset?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kysyt, miksi talo on myynnissä
Hur länge har säljarna bott här?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä
Var är inkluderat i köpet?
การขายรวมอะไรบ้าง
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita
Kan du ta bort huset för marknaden?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet