Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen

Je voudrais louer _______.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin
une chambre
ห้องพัก
Asunnon tyyppi
un appartement
แฟลต / ห้องชุด
Asunnon tyyppi
un studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Asunnon tyyppi
une maison individuelle
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Asunnon tyyppi
une maison jumelée
บ้านแฝด
Asunnon tyyppi
une maison mitoyenne
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Asunnon tyyppi
Combien coûte le loyer par mois ?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon vuokra on
Les charges sont-elles inclues ?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan
Quel est le montant de la caution ?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa
L'appartement est ____________.
ห้องชุด ________________
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
meublé
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Asunnon tarpeisto
non meublé
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Asunnon tarpeisto
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa
Combien de personnes partagent ce logement ?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat
Pour combien de temps louez-vous ?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kysyt, missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska se on viimeksi tarkastettu
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kysyt, koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Kysyt, onko ketään murhattu siellä
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä
la plomberie
ท่อประปา
Välineet
le chauffage
เครื่องทำความร้อน
Välineet
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat
Où est le thermostat ?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen

Asuminen - Ostaminen

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kysyt, miksi talo on myynnissä
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
การขายรวมอะไรบ้าง
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet