Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen

I am looking for a _______________ to rent.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin
room
ห้องพัก
Asunnon tyyppi
flat / apartment
แฟลต / ห้องชุด
Asunnon tyyppi
studio flat / studio apartment
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Asunnon tyyppi
detached house
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Asunnon tyyppi
semi-detached house
บ้านแฝด
Asunnon tyyppi
terraced house
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Asunnon tyyppi
How much is the rent per month?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon vuokra on
Are utilities included?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan
How much is the deposit?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on
When can I come for a viewing?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa
The apartment is ________________.
ห้องชุด ________________
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
furnished
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Asunnon tarpeisto
unfurnished
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Asunnon tarpeisto
Are pets allowed?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja
How can I switch the energy supplier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa
How many other tenants are living in the apartment?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu
How many viewings has it had?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat
How long is the lease?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on
Have there been any neighbor disputes?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä
What renovations have been done?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty
How old is the boiler and when was it last inspected?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Kysyt, missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska se on viimeksi tarkastettu
When was it last rewired?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kysyt, koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot
Who lives upstairs/downstairs/next door?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä
Is there a parking space included?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla
Has anyone ever been murdered here?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Kysyt, onko ketään murhattu siellä
Does ___________ work?
___________ ใช้งานได้ไหม
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä
the plumbing
ท่อประปา
Välineet
the heating
เครื่องทำความร้อน
Välineet
Is the landlord in charge of doing repairs?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista
Where are the gas and electricity meters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta
Who supplies the energy, broadband and home phone?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat
Where is the thermostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin
Can I see the gas safety certificate?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen

Asuminen - Ostaminen

How many offers has it had?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta
How long has it been on the market?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla
Why are the vendors moving?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Kysyt, miksi talo on myynnissä
How long has the seller lived there?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä
What's included in the sale?
การขายรวมอะไรบ้าง
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään
Have there been any subsidence problems?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia
Is it possible to find cheaper transferring?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos
What is going to be built in this area in the future?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita
Can you take the house off the market?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet