Kiinaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Asuminen

Asuminen - Vuokraaminen

I am looking for a _______________ to rent.
我在寻找租用 _______________ 。
Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin
room
房间
Asunnon tyyppi
flat / apartment
公寓
Asunnon tyyppi
studio flat / studio apartment
单人套间
Asunnon tyyppi
detached house
独立住宅
Asunnon tyyppi
semi-detached house
半独立住宅
Asunnon tyyppi
terraced house
排屋
Asunnon tyyppi
How much is the rent per month?
每月租金多少?
Kysyt, kuinka paljon vuokra on
Are utilities included?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Kysyt, kuuluuko sähkö-, kaasu- ja vesimaksut hintaan
How much is the deposit?
押金多少?
Kysyt, kuinka paljon takuuvuokra on
When can I come for a viewing?
我什么时候可以过来看房?
Kysyt, koska pääset katsomaan asuntoa
The apartment is ________________.
这间公寓________________。
Ilmoitat, onko asunto kalustettu vai ei
furnished
提供家具
Asunnon tarpeisto
unfurnished
不提供家具
Asunnon tarpeisto
Are pets allowed?
请问可以养宠物吗?
Kysyt, ovatko kotieläimet sallittuja
How can I switch the energy supplier?
我如何更换能源供应商?
Kysyt, kuinka voit vaihtaa sähköntarjoajaa
How many other tenants are living in the apartment?
这间公寓里还有几个租客呢?
Tiedustelet, kuinka monta ihmistä asunnossa asuu
How many viewings has it had?
有多少人已经看过这间公寓了?
Kysyt, kuinka monelle hakijalle asuntoa on jo näytetty?
Can I see electrical and gas installation checks/reports?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Kysyt, voitko nähdä sähkö- ja kaasulaitteistojen lukemat
How long is the lease?
请问租期多久?
Kysyt, kuinka pitkä sopimus on
Have there been any neighbor disputes?
请问邻居相处和睦吗?
Kysyt, onko naapurien välillä ollut joitakin erimielisyyksiä
What renovations have been done?
请问有哪些地方重新装修过?
Tiedustelet, mitä remontteja asuntoon on tehty
How old is the boiler and when was it last inspected?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Kysyt, missä kunnossa kuumavesisäiliö on ja koska se on viimeksi tarkastettu
When was it last rewired?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Kysyt, koska viimeksi asuntoon on vaihdettu sähköjohdot
Who lives upstairs/downstairs/next door?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Kysyt, kuka asuu asunnon yläpuolella/alapuolella/vieressä
Is there a parking space included?
请问包含停车位吗?
Kysyt, onko parkkipaikkoja saatavilla
Has anyone ever been murdered here?
这里有发生过命案吗?
Kysyt, onko ketään murhattu siellä
Does ___________ work?
请问___________能正常运作吗?
Kysyt, toimivatko kaikki välineet siellä
the plumbing
水管设备
Välineet
the heating
暖气
Välineet
Is the landlord in charge of doing repairs?
请问房东负责维修吗?
Tiedustelet, kuka on vastuussa korjauksista
Where are the gas and electricity meters?
请问煤气表和电表在哪里?
Kysyt, missä kaasu- ja sähkömittarit ovat
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Kysyt, onko sähkölaitteilla käyttöohjeita ja takuuta
Who supplies the energy, broadband and home phone?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Kysyt, miltä palveluntarjoajalta energia, nettiyhteys ja kotipuhelin tulevat
Where is the thermostat?
温度调节器在哪里?
Kysyt, saisitko nähdä termostaatin
Can I see the gas safety certificate?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Kysyt, voitko nähdä kaasulaitteiston turvallisuustodistuksen

Asuminen - Ostaminen

How many offers has it had?
这个房子有多少人愿意买?
Kysyt, kuinka moni on jättänyt tarjouksen talosta
How long has it been on the market?
请问这个房子待价而沽多久了?
Kysyt, kuinka pitkään talo on ollut markkinoilla
Why are the vendors moving?
请问房主为什么要卖房呢?
Kysyt, miksi talo on myynnissä
How long has the seller lived there?
请问房主在这里居住多久了?
Tiedustelet, kuinka kauan talon omistaja on asunut siellä
What's included in the sale?
请问哪些包含在售价里?
Kysyt, mitä kauppa pitää sisällään
Have there been any subsidence problems?
请问是否有沉降问题?
Kysyt, onko ollut mitään asunnon vajoamisongelmia
Is it possible to find cheaper transferring?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Kysyt, onko halvempaa tapaa tehdä omistusoikeuden muutos
What is going to be built in this area in the future?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Kysyt, onko alueelle suunniteltu kehittämishankkeita
Can you take the house off the market?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Kysyt, voiko talon ottaa pois markkinoilta
Where did the kitchen and bathroom tiles come from?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat keittiö- ja kylpyhuonelaatat
Where did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Kysyt, mistä aikaisemmat omistajat ostivat kalusteet