Tanskaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Tekstiviestit & Internet

Tekstiviestit & Internet - Lyhenteet

AMS (à mon sens)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Käytetään silloin, kun selitetään asia omalta näkökantilta
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (alder, køn, sted?)
Pikaviestinnässä iän, sukupuolen ja paikkakunnan selvittäminen
Now (maintenant)
ATM (i øjeblikket)
Juuri tällä hetkellä
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (jeg er tilbage senere)
Lyhenne sille, kun joudut jättämään pikaviestikeskustelun hetkeksi
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (vi ses)
Lyhenne poistumistilanteessa
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (tro det eller ej)
Sanotaan sen jälkeen, kun on kertonut jotain uskomatonta
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (jeg er tilbage snart)
Lyhenne sille, kun joudut jättämään pikaviestikeskustelun hetkeksi
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (medbring selv øl)
Juhlakutsuissa, kun pyydetään vieraita tuomaan omat alkoholijuomansa
A+ (à plus tard)
CU (vi ses)
Hyvästely
++ (à plus tard)
CUL (vi ses senere)
Hyvästely
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (kender jeg dig?)
Käytetään kun et tunnista viestin lähettäjää
FDC (fin de conversation)
EOM (Besked slut)
Automaattinen vastaus kun keskustelu tai tekstiviesti päättyy
FYI : for your information (pour information)
FYI (til information)
Kun kerrotaan jollekin jotain erityisesti häneen liittyvää tai kun keskeyttää jonkun aikaisemman ajatuksen
J'y go (je dois partir)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Lyhenne sille, kun joutuu lähtemään äkisti tietokoneelta
AMA (à mon avis)
IMO (efter min mening)
Kun annetaan henkilökohtainen mielipide
AMHA (à mon humble avis)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Kun annetaan henkilökohtainen mielipide
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jeg skylder dig)
Kun joku tekee sinulle palveluksen ja haluat kertoa jääväsi palveluksen velkaa
C1Blag (c'est une blague)
J/K (jeg joker bare)
Lyhenne, joka laitetaan vitsin tai lauseen perään, jonka voi ymmärtää väärin
A+ (à plus tard)
L8R (senere)
Hyvästely tai ilmaus siitä, ettei ole nyt tavoitettavissa tiettyyn toimintaan mutta myöhemmin on
MDR (mort de rire)
LOL (griner højt)
Reaktio, kun joku asia on mielestäsi hauska
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB ( pas dig selv)
Kun haluat pitää jotain yksityisasianasi
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (ikke lige nu)
Kun et ole heti vapaa tekemään jotain
DDD : demande de discussion
RFD (anmodning on en diskussion)
Kun haluat puhua jollekin jostakin
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (skriv tilbage)
Tekstiviestin lopussa oleva vastauspyyntö
PEH (pour être honnête)
TBH (for at være ærlig)
Oman mielipiteen selkeyttäminen
MDA (merci d'avance)
TIA ( Tak på forhånd)
Kun haluat kiittää jotain avusta
Mci (merci)
THX (tak)
Kun haluat kiittää jotain avusta
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Hyvästely
Pr toi (pour toi)
4U (til dig)
Kun lähetät jotain jollekin