Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Tekstiviestit & Internet

Tekstiviestit & Internet - Lyhenteet

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
就我理解
Käytetään silloin, kun selitetään asia omalta näkökantilta
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
年龄、性别和地址?
Pikaviestinnässä iän, sukupuolen ja paikkakunnan selvittäminen
AGR (agora)
现在
Juuri tällä hetkellä
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
一会儿回来
Lyhenne sille, kun joudut jättämään pikaviestikeskustelun hetkeksi
XAU (tchau)
再见
Lyhenne poistumistilanteessa
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
信不信由你
Sanotaan sen jälkeen, kun on kertonut jotain uskomatonta
BRB (be right back)
Português: Volto já
马上回来
Lyhenne sille, kun joudut jättämään pikaviestikeskustelun hetkeksi
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
请自带啤酒
Juhlakutsuissa, kun pyydetään vieraita tuomaan omat alkoholijuomansa
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
再见
Hyvästely
T+ (até mais)
一会儿见
Hyvästely
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
我们认识吗?
Käytetään kun et tunnista viestin lähettäjää
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
信息结束
Automaattinen vastaus kun keskustelu tai tekstiviesti päättyy
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
供您参考的信息
Kun kerrotaan jollekin jotain erityisesti häneen liittyvää tai kun keskeyttää jonkun aikaisemman ajatuksen
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
我必须离开
Lyhenne sille, kun joutuu lähtemään äkisti tietokoneelta
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
在我看来
Kun annetaan henkilökohtainen mielipide
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
我的愚见
Kun annetaan henkilökohtainen mielipide
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
我欠您一个人情
Kun joku tekee sinulle palveluksen ja haluat kertoa jääväsi palveluksen velkaa
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
只是开玩笑
Lyhenne, joka laitetaan vitsin tai lauseen perään, jonka voi ymmärtää väärin
dp (depois)
一会儿
Hyvästely tai ilmaus siitä, ettei ole nyt tavoitettavissa tiettyyn toimintaan mutta myöhemmin on
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
大笑
Reaktio, kun joku asia on mielestäsi hauska
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
不要多管闲事
Kun haluat pitää jotain yksityisasianasi
agr naum (agora não)
现在不行
Kun et ole heti vapaa tekemään jotain
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
要求讨论
Kun haluat puhua jollekin jostakin
TB (text back)
Português: escreva de volta
请回复
Tekstiviestin lopussa oleva vastauspyyntö
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
说实话
Oman mielipiteen selkeyttäminen
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
提前谢谢您
Kun haluat kiittää jotain avusta
THX (thanks)
vlw(valeu)
谢谢
Kun haluat kiittää jotain avusta
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
一会聊
Hyvästely
p vc (para você)
给你的
Kun lähetät jotain jollekin