Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Gửi Vi,
정아에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Gửi bố / mẹ,
어머니께/ 아버지께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cháu chào chú Triều,
작은 삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Lam thân mến,
안녕 수지야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Thương thân mến,
수지야!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Tùng à,
수지!
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Gửi bạn,
나의 사랑 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Trúc thân yêu,
사랑하는 부인,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Bạn có rảnh vào...?
..관련 계획이 있으십니까?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mình rất vui khi được biết...
... 듣게 되어 기뻐
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mình rất tiếc khi hay tin...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물어보십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Cho mình gửi lời chào tới...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대할게.
Vastauspyyntö
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
곧 답장 써주십시오.
Suora vastauspyyntö
Hãy hồi âm cho mình khi...
...면 답장을 주십시오.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Viesti perheelle ja ystäville
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑해요.
Kirje kumppanille
Thân ái,
좋은 하루 보내세요.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Thân,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Thân thương,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Thân mến,
사랑하는 마음 담아.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Thân mến,
사랑하는 마음과 함께.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Thân thương,
사랑하며, ... 보냅니다.
Epämuodollinen, viestissä perheelle