Hindiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Gửi Vi,
प्यारे मित्र रहीम
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Gửi bố / mẹ,
प्यारे माता पिता,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cháu chào chú Triều,
प्रीय चाचा जी,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Lam thân mến,
कैसे हो जय,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Thương thân mến,
ओय राहुल!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Tùng à,
रीमा,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Gửi bạn,
मेरे प्यारे...,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Anh / Em thân yêu,
मेरी प्यारी...,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Trúc thân yêu,
प्यारी नीना,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Bạn có rảnh vào...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mình rất tiếc khi hay tin...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... gửi lời chào cho bạn.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Cho mình gửi lời chào tới...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Vastauspyyntö
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही जवाब लिखना.
Suora vastauspyyntö
Hãy hồi âm cho mình khi...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Viesti perheelle ja ystäville
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Kirje kumppanille
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Thân,
शुभकामनाएं,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Thân thương,
शुभकामनाएं,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Thân thương,
ढेर सारा प्यार,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Epämuodollinen, viestissä perheelle