Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Дорогой Иван,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Дорогая мама/папа
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Дорогой дядя Петя,
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Привет, Иван,
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Здорово, Иван,
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Иван,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Любимый (ая),
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Дорогой мой...
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Милый Иван,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Спасибо за E-mail.
谢谢您的邮件。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
很高兴再次收到您的来信。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Извини, что так долго не писал(а)
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Мы так давно не общались
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
你对...有什么计划吗?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
С удовольствием сообщаю, что...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Я был рад услышать, что...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
К сожалению, должен вам сообщить, что...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Я так сожалею о...
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
请在...上加我,我的用户名是...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...тоже шлет приветы.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Передай ... привет от меня.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Надеюсь на скорый ответ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Ответь как можно скорее
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Напиши, если/когда...
当...,请回复我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
如果你有更多消息,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Береги себя.
保重。
Viesti perheelle ja ystäville
Я тебя люблю.
我爱你。
Kirje kumppanille
С наилучшими пожеланиями
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
С наилучшими пожеланиями,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
С уважением..
最衷心的问候,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Всего наилучшего,
一切顺利,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
С любовью,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Я вас люблю,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Люблю,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä perheelle