Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Дорогой Иван,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Привет, Иван,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Здорово, Иван,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Иван,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Любимый (ая),
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Дорогой мой...
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Милый Иван,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Спасибо за E-mail.
Thank you for your E-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite / send…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Please add me on...messenger. My username is…
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...тоже шлет приветы.
…sends his/her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Береги себя.
Take care.
Viesti perheelle ja ystäville
Я тебя люблю.
I love you.
Kirje kumppanille
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
С уважением..
Kindest regards,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Всего наилучшего,
All the best,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
С любовью,
All my love,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Я вас люблю,
Lots of love,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Люблю,
Much love,
Epämuodollinen, viestissä perheelle