Vietnamiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

ถึง จอห์น
Gửi Vi,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
เรียน คุณลุงเจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
สวัสดี จอห์น
Lam thân mến,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
จอห์น
Tùng à,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
ถึงสุดที่รัก
Gửi bạn,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
ถึง สุดที่รัก
Anh / Em thân yêu,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
ถึงจอห์นที่รัก
Trúc thân yêu,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Aiempaan viestiin vastaaminen
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Aiempaan viestiin vastaaminen
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Tietojen tai uutisten välittäminen
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
... gửi lời chào cho bạn.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Vastauspyyntö
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Suora vastauspyyntö
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
ขอให้โชคดีนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Viesti perheelle ja ystäville
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Kirje kumppanille
ขอให้โชคดีนะ
Thân ái,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
ขอให้คุณโชคดี
Thân,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Thân thương,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
ด้วยความหวังดี
Thân mến,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
ด้วยความรัก
Thân mến,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
ด้วยความรัก
Thân thương,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
ด้วยความรัก
Thân thương,
Epämuodollinen, viestissä perheelle