Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Hej John,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hallå John,
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hej John,
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Min älskling,
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Raring,
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Tack för ditt mejl.
谢谢您的邮件。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Har ni några planer för ...?
你对...有什么计划吗?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Jag är glad att kunna berätta att ...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Jag är glad att höra att ...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
请在...上加我,我的用户名是...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Mejla mig så fort som möjligt.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Mejla mig gärna när ...
当...,请回复我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Mejla mig så fort du vet något mer.
如果你有更多消息,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sköt om dig.
保重。
Viesti perheelle ja ystäville
Jag älskar dig.
我爱你。
Kirje kumppanille
Hälsningar,
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Många kramar,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Puss och kram,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Kramisar,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä perheelle