Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Cher Albert,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Cher Oncle Maurice,
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Salut André,
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Coucou Sébastien,
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Louis,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Mon cher Thomas,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Merci pour votre courriel.
谢谢您的邮件。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
As-tu prévu quelque chose pour...?
你对...有什么计划吗?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
请在...上加我,我的用户名是...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Dis bonjour à...de ma part.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Écris-moi vite.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Écris-moi quand...
当...,请回复我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Prends soin de toi.
保重。
Viesti perheelle ja ystäville
Je t'aime.
我爱你。
Kirje kumppanille
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Amicalement,
最衷心的问候,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Tendrement,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Bises,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Bisous,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä perheelle