Vietnamiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

정아에게
Gửi Vi,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
어머니께/ 아버지께
Gửi bố / mẹ,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
작은 삼촌께
Cháu chào chú Triều,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
안녕 수지야!
Lam thân mến,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
수지야!
Thương thân mến,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
수지!
Tùng à,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
나의 사랑 ... 에게
Gửi bạn,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
내가 제일 사랑하는 ... ,
Anh / Em thân yêu,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
사랑하는 부인,
Trúc thân yêu,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Aiempaan viestiin vastaaminen
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Aiempaan viestiin vastaaminen
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
..관련 계획이 있으십니까?
Bạn có rảnh vào...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
... 듣게 되어 기뻐
Mình rất vui khi được biết...
Tietojen tai uutisten välittäminen
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...도 안부를 물어보십니다.
... gửi lời chào cho bạn.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Cho mình gửi lời chào tới...
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
곧 답장 받길 기대할게.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Vastauspyyntö
곧 답장 써주십시오.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Suora vastauspyyntö
...면 답장을 주십시오.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
건강히 지내세요.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Viesti perheelle ja ystäville
사랑해요.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Kirje kumppanille
좋은 하루 보내세요.
Thân ái,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Thân,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Thân thương,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음 담아.
Thân mến,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음과 함께.
Thân mến,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑과 함께 보냅니다.
Thân thương,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑하며, ... 보냅니다.
Thân thương,
Epämuodollinen, viestissä perheelle