Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

정아에게
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
어머니께/ 아버지께
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
작은 삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
안녕 수지야!
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
수지야!
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
수지!
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
나의 사랑 ... 에게
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
내가 제일 사랑하는 ... ,
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
사랑하는 부인,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
谢谢您的邮件。
Aiempaan viestiin vastaaminen
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
很高兴再次收到您的来信。
Aiempaan viestiin vastaaminen
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
..관련 계획이 있으십니까?
你对...有什么计划吗?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
...를 알려주게 되어 기뻐!
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
... 듣게 되어 기뻐
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
请在...上加我,我的用户名是...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...도 안부를 물어보십니다.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
곧 답장 받길 기대할게.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
곧 답장 써주십시오.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
...면 답장을 주십시오.
当...,请回复我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
如果你有更多消息,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
건강히 지내세요.
保重。
Viesti perheelle ja ystäville
사랑해요.
我爱你。
Kirje kumppanille
좋은 하루 보내세요.
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
最衷心的问候,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음 담아.
一切顺利,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음과 함께.
致以我的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑하며, ... 보냅니다.
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä perheelle