Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

정아에게
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
어머니께/ 아버지께
Estimata Panjo/Paĉjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
작은 삼촌께
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
안녕 수지야!
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
수지야!
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
수지!
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
나의 사랑 ... 에게
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
사랑하는 부인,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Dankon pro via retpoŝto.
Aiempaan viestiin vastaaminen
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Aiempaan viestiin vastaaminen
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
..관련 계획이 있으십니까?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
... 듣게 되어 기뻐
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...도 안부를 물어보십니다.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
곧 답장 받길 기대할게.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
곧 답장 써주십시오.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
...면 답장을 주십시오.
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
건강히 지내세요.
Atentu.
Viesti perheelle ja ystäville
사랑해요.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
좋은 하루 보내세요.
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음 담아.
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑하는 마음과 함께.
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑과 함께 보냅니다.
Multe da amo,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
사랑하며, ... 보냅니다.
Multa amo,
Epämuodollinen, viestissä perheelle