Ruotsiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

亲爱的约翰,
Hej John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
亲爱的妈妈/爸爸,
Hej mamma/pappa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
亲爱的Jerome叔叔,
Hej farbror/morbror Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
你好,约翰,
Hallå John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
嘿,约翰,
Hej John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
约翰,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
我亲爱的,
Min älskling,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
我最亲爱的,
Raring,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
最亲爱的约翰,
Min käre John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
谢谢您的邮件。
Tack för ditt mejl.
Aiempaan viestiin vastaaminen
很高兴再次收到您的来信。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Aiempaan viestiin vastaaminen
对不起,这么久没有给你写信。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

我给您写信是为了告诉您...
Jag skriver för att berätta att ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
你对...有什么计划吗?
Har ni några planer för ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
非常感谢发送/邀请/附上...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
很高兴宣布...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...我非常高兴
Jag är glad att höra att ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
很遗憾地告诉你们...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...很遗憾
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
请在...上加我,我的用户名是...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...致上他/她的祝福。
... hälsar.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
代我向...问好。
Hälsa ... från mig.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
我期待着尽快能收到您的回复。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Vastauspyyntö
尽快回复。
Mejla mig så fort som möjligt.
Suora vastauspyyntö
当...,请回复我。
Mejla mig gärna när ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
如果你有更多消息,请发送给我。
Mejla mig så fort du vet något mer.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
保重。
Sköt om dig.
Viesti perheelle ja ystäville
我爱你。
Jag älskar dig.
Kirje kumppanille
衷心的祝福,
Hälsningar,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
致以最衷心的祝福,
Hjärtliga hälsningar,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
最衷心的问候,
Hjärtligaste hälsningar,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
一切顺利,
Jag önskar dig allt gott,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
致以我的祝福,
Många kramar,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Puss och kram,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Kramisar,
Epämuodollinen, viestissä perheelle