Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

亲爱的约翰,
太郎君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
亲爱的妈妈/爸爸,
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
亲爱的Jerome叔叔,
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
你好,约翰,
太郎君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
嘿,约翰,
太郎君へ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
约翰,
太郎君、
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
我亲爱的,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
我最亲爱的,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
最亲爱的约翰,
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
谢谢您的邮件。
メールをくれてありがとう。
Aiempaan viestiin vastaaminen
很高兴再次收到您的来信。
メールをもらってうれしかったよ。
Aiempaan viestiin vastaaminen
对不起,这么久没有给你写信。
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
長い間連絡を取っていなかったよね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

我给您写信是为了告诉您...
喜んで・・・・を報告します。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
你对...有什么计划吗?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
非常感谢发送/邀请/附上...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
很高兴宣布...
・・・・を喜んで報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...我非常高兴
・・・・を聞いてうれしかったです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
很遗憾地告诉你们...
残念だけど・・・・を報告します。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...很遗憾
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
请在...上加我,我的用户名是...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...致上他/她的祝福。
・・・・がよろしく言っていたよ。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
代我向...问好。
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
我期待着尽快能收到您的回复。
お返事を楽しみに待っています。
Vastauspyyntö
尽快回复。
返信を待っています。
Suora vastauspyyntö
当...,请回复我。
・・・・の時はまた連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
如果你有更多消息,请发送给我。
何かあったらまた連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
保重。
元気でね
Viesti perheelle ja ystäville
我爱你。
好きだよ
Kirje kumppanille
衷心的祝福,
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
致以最衷心的祝福,
じゃあね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
最衷心的问候,
よろしく
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
一切顺利,
元気でね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
致以我的祝福,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
元気でね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
元気でね
Epämuodollinen, viestissä perheelle