Hollanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

亲爱的约翰,
Beste Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
亲爱的妈妈/爸爸,
Beste mama / papa
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
亲爱的Jerome叔叔,
Beste oom Jeroen
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
你好,约翰,
Hallo Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
嘿,约翰,
Hoi Jan
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
约翰,
Jan
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
我亲爱的,
Lieve ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
我最亲爱的,
Liefste ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
最亲爱的约翰,
Lieve Jan
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
谢谢您的邮件。
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
很高兴再次收到您的来信。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Aiempaan viestiin vastaaminen
对不起,这么久没有给你写信。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

我给您写信是为了告诉您...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
你对...有什么计划吗?
Heb je al plannen voor ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
非常感谢发送/邀请/附上...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
很高兴宣布...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...我非常高兴
Ik was erg blij om te horen dat ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
很遗憾地告诉你们...
Helaas moet ik je melden dat ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...很遗憾
Het spijt me te moeten horen dat ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
请在...上加我,我的用户名是...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...致上他/她的祝福。
... doet jou de groeten.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
代我向...问好。
Doe ... de groeten namens mij.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
我期待着尽快能收到您的回复。
Ik hoop snel van jou te horen.
Vastauspyyntö
尽快回复。
Schrijf me snel terug.
Suora vastauspyyntö
当...,请回复我。
Schrijf me snel terug wanneer ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
如果你有更多消息,请发送给我。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
保重。
Het ga je goed.
Viesti perheelle ja ystäville
我爱你。
Ik hou van je.
Kirje kumppanille
衷心的祝福,
Hartelijke groeten,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
致以最衷心的祝福,
Met hartelijke groeten,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
最衷心的问候,
Groeten,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
一切顺利,
Groeten,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
致以我的祝福,
Liefs,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Liefs,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Liefs,
Epämuodollinen, viestissä perheelle