Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

亲爱的约翰,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
亲爱的妈妈/爸爸,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
亲爱的Jerome叔叔,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
你好,约翰,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
嘿,约翰,
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
约翰,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
我亲爱的,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
我最亲爱的,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
最亲爱的约翰,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
谢谢您的邮件。
Dankon pro via retpoŝto.
Aiempaan viestiin vastaaminen
很高兴再次收到您的来信。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Aiempaan viestiin vastaaminen
对不起,这么久没有给你写信。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

我给您写信是为了告诉您...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
你对...有什么计划吗?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
非常感谢发送/邀请/附上...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
很高兴宣布...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...我非常高兴
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
很遗憾地告诉你们...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...很遗憾
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
请在...上加我,我的用户名是...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...致上他/她的祝福。
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
代我向...问好。
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
我期待着尽快能收到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
尽快回复。
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
当...,请回复我。
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
如果你有更多消息,请发送给我。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
保重。
Atentu.
Viesti perheelle ja ystäville
我爱你。
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
致以最衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
最衷心的问候,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
一切顺利,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
致以我的祝福,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Multe da amo,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Multa amo,
Epämuodollinen, viestissä perheelle