Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

亲爱的约翰,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
你好,约翰,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
嘿,约翰,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
约翰,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
我亲爱的,
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
我最亲爱的,
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
谢谢您的邮件。
Thank you for your E-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Aiempaan viestiin vastaaminen
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
你对...有什么计划吗?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite / send…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
请在...上加我,我的用户名是...
Please add me on...messenger. My username is…
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...致上他/她的祝福。
…sends his/her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
尽快回复。
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
当...,请回复我。
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
如果你有更多消息,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
保重。
Take care.
Viesti perheelle ja ystäville
我爱你。
I love you.
Kirje kumppanille
衷心的祝福,
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
最衷心的问候,
Kindest regards,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
一切顺利,
All the best,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
致以我的祝福,
All my love,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Lots of love,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
衷心祝福,
Much love,
Epämuodollinen, viestissä perheelle