Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

太郎君へ
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
太郎君へ
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎君へ
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎君、
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
太郎へ
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
太郎へ
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
太郎へ
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
メールをくれてありがとう。
谢谢您的邮件。
Aiempaan viestiin vastaaminen
メールをもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Aiempaan viestiin vastaaminen
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
長い間連絡を取っていなかったよね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

喜んで・・・・を報告します。
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
・・・・に何か予定はありますか?
你对...有什么计划吗?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
・・・・を喜んで報告します。
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・を聞いてうれしかったです。
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
残念だけど・・・・を報告します。
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
请在...上加我,我的用户名是...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
・・・・がよろしく言っていたよ。
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
お返事を楽しみに待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
返信を待っています。
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
・・・・の時はまた連絡してください。
当...,请回复我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
何かあったらまた連絡してください。
如果你有更多消息,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
元気でね
保重。
Viesti perheelle ja ystäville
好きだよ
我爱你。
Kirje kumppanille
じゃあね
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
よろしく
最衷心的问候,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
元気でね
一切顺利,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
体に気をつけてね
致以我的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
元気でね
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
元気でね
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä perheelle