Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

太郎君へ
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
お母さんへ/お父さんへ
Estimata Panjo/Paĉjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
太郎君へ
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎君へ
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎君、
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
太郎へ
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
太郎へ
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
太郎へ
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
メールをくれてありがとう。
Dankon pro via retpoŝto.
Aiempaan viestiin vastaaminen
メールをもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Aiempaan viestiin vastaaminen
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
長い間連絡を取っていなかったよね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

喜んで・・・・を報告します。
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
・・・・を喜んで報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・を聞いてうれしかったです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
残念だけど・・・・を報告します。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
・・・・がよろしく言っていたよ。
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
お返事を楽しみに待っています。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
返信を待っています。
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
・・・・の時はまた連絡してください。
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
何かあったらまた連絡してください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
元気でね
Atentu.
Viesti perheelle ja ystäville
好きだよ
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
じゃあね
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
じゃあね
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
よろしく
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
元気でね
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
体に気をつけてね
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
元気でね
Multe da amo,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
元気でね
Multa amo,
Epämuodollinen, viestissä perheelle