Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

太郎君へ
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
太郎君へ
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎君へ
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎君、
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
太郎へ
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
太郎へ
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
太郎へ
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
メールをくれてありがとう。
Thank you for your E-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
メールをもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Aiempaan viestiin vastaaminen
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
長い間連絡を取っていなかったよね。
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

喜んで・・・・を報告します。
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
It was so kind of you to write / invite / send…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
・・・・を喜んで報告します。
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・を聞いてうれしかったです。
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
残念だけど・・・・を報告します。
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Please add me on...messenger. My username is…
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
・・・・がよろしく言っていたよ。
…sends his/her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
お返事を楽しみに待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
返信を待っています。
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
・・・・の時はまた連絡してください。
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
何かあったらまた連絡してください。
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
元気でね
Take care.
Viesti perheelle ja ystäville
好きだよ
I love you.
Kirje kumppanille
じゃあね
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
じゃあね
With best wishes,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
よろしく
Kindest regards,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
元気でね
All the best,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
体に気をつけてね
All my love,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
元気でね
Lots of love,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
元気でね
Much love,
Epämuodollinen, viestissä perheelle