Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Luca,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Tesoro,
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Amore,
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Grazie per la tua e-mail.
谢谢您的邮件。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Hai già dei piani per...?
你对...有什么计划吗?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
请在...上加我,我的用户名是...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Salutami...
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Scrivimi presto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Rispondimi presto.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Rispondimi non appena...
当...,请回复我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Stammi bene.
保重。
Viesti perheelle ja ystäville
Ti amo.
我爱你。
Kirje kumppanille
I migliori auguri
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Cari saluti
最衷心的问候,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Tante belle cose
一切顺利,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Un abbraccio,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Con tanto amore
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä perheelle