Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Beste Jan
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Beste mama / papa
Estimata Panjo/Paĉjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hallo Jan
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hoi Jan
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Jan
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Lieve ...
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Liefste ...
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Lieve Jan
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Het ga je goed.
Atentu.
Viesti perheelle ja ystäville
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Groeten,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Groeten,
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Liefs,
Multe da amo,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Liefs,
Multa amo,
Epämuodollinen, viestissä perheelle