Tšekiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata John,
Milý Johne,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata Panjo/Paĉjo,
Milá mamko / Milý taťko
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Ahoj Johne,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Čau Johne,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Johne,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
Můj milý / Má milá,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
Můj/Má nejdražší,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via retpoŝto.
Děkuji za tvůj e-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Aiempaan viestiin vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Opatruj se.
Viesti perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
Miluji tě.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
S láskou,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multa amo,
S láskou,
Epämuodollinen, viestissä perheelle