Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata John,
정아에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata Panjo/Paĉjo,
어머니께/ 아버지께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
작은 삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
안녕 수지야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
수지야!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
수지!
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
나의 사랑 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
사랑하는 부인,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via retpoŝto.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
..관련 계획이 있으십니까?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
... 듣게 되어 기뻐
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
...도 안부를 물어보십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
곧 답장 받길 기대할게.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
곧 답장 써주십시오.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
...면 답장을 주십시오.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
건강히 지내세요.
Viesti perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
사랑해요.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
좋은 하루 보내세요.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
사랑하는 마음 담아.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
사랑하는 마음과 함께.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multa amo,
사랑하며, ... 보냅니다.
Epämuodollinen, viestissä perheelle