Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata John,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata Panjo/Paĉjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via retpoŝto.
谢谢您的邮件。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
你对...有什么计划吗?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
请在...上加我,我的用户名是...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
当...,请回复我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
保重。
Viesti perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
我爱你。
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
一切顺利,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multa amo,
衷心祝福,
Epämuodollinen, viestissä perheelle