Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata John,
太郎君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata Panjo/Paĉjo,
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
太郎君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
太郎君へ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
太郎君、
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via retpoŝto.
メールをくれてありがとう。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
メールをもらってうれしかったよ。
Aiempaan viestiin vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
喜んで・・・・を報告します。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を喜んで報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・を報告します。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみに待っています。
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
返信を待っています。
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
・・・・の時はまた連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
何かあったらまた連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
元気でね
Viesti perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
好きだよ
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
じゃあね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
よろしく
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
元気でね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
元気でね
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multa amo,
元気でね
Epämuodollinen, viestissä perheelle