Hollanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata John,
Beste Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata Panjo/Paĉjo,
Beste mama / papa
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Hallo Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Hoi Jan
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Jan
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
Lieve ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
Liefste ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Lieve Jan
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via retpoŝto.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Aiempaan viestiin vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Ystävän kutsuminen verkkosivuille
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Het ga je goed.
Viesti perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Groeten,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Groeten,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
Liefs,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle
Multa amo,
Liefs,
Epämuodollinen, viestissä perheelle